Бронирование онлайн

Уже от 229 зл за ночь

Projekt wsparcia przedsiębiorcy


Tytuł projektu:

Umowa nr: RPPM.02.02.01-22-0263/20-00 o dofinansowanie projektu:

„Dostosowanie Hotelu Beethoven*** wraz z wyposażeniem w celu minimalizacji skutków COVID-19.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Cel i planowany efekt projektu:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego hotelu dla pracowników i Gości,

2. Zwiększenie obłożenia hotelu - zwiększenie przychodów,

3. Promocja projektu a dzięki temu podniesienie świadomości związanej z wytycznymi/restrykcjami wirusa COVID-19,

4. Mały hotel większe bezpieczeństwo sanitarne,

5. Działania zachęcające klienta biznesowego do podróży służbowych,

6. Udostępnienie Gościom całorocznego zabudowanego tarasu zorganizowanego tak aby wszelkie wytyczne sanitarne były spełnione,

7. Działania zachęcające dla firm szkoleniowych aby wróciły do szkoleń stacjonarnych w hotelu Beethoven,

8.Przetrwanie skutków epidemii i zamrożenie gospodarki,

9. Utrzymanie działalności hotelowej,

10.Utrzymanie zatrudnienia.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi - 221 849,69 PLN

(słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 69/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich - 193 834,88 PLN

(słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 88/100)

 

Для предоставления услуг на самом высоком уровне сайт использует файлы cookie, сохраненные в памяти браузера. Подробную информацию о целях их использования и возможности изменения настроек файлов cookie можно найти в Политике конфиденциальности.
Нажимая кнопку ПРИНЯТЬ ВСЕ, вы соглашаетесь на использование технологий, таких как файлы cookie, и обработку ZBDiIT Z.Rudziński, ul. J.S. Bacha 7, 80-171, Gdańsk ваших личных данных, собранных в Интернете, таких как IP-адреса и идентификаторы файлов cookie, в маркетинговых целях (включая автоматически сопоставлять объявления с вашими интересами и оценивать их эффективность). Вы можете изменить настройки файлов cookie в Политике конфиденциальности.

Управление настройками конфиденциальности
Файлы cookie, необходимые для функционирования Сайта

Файлы cookie, необходимые для работы сервисов, доступных на веб-сайте, позволяющие просматривать предложения, делать резервирование, поддерживать механизмы безопасности, в том числе: аутентификацию пользователей и обнаружение злоупотреблений.

Аналитические файлы cookie

Файлы cookie позволяют собирать информацию о том, как пользователь использует веб-сайт, чтобы оптимизировать его работу и адаптировать его к ожиданиям пользователя.

Маркетинговые файлы cookie

Файлы cookie, позволяющие отображать маркетинговый контент с учетом предпочтений пользователя и направлять ему уведомления о маркетинговых предложениях, соответствующих его интересам, включая информацию о продуктах и услугах администратора Сайта и третьих лиц.

Ваши настройки еще не сохранены