Book online

from 229 PLN / person / night

Pomoc de minimis

Tytuł projektu:

Umowa nr: UDG-SPE.01.2020/067 o powierzenie grantu na Projekt:

WNG-SPE.01.2020/067

W ramach projektu grantowego „SPEKTRUM”. Pomorski System Usług Doradczych”.

Cel i planowany efekt projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie usług doradczych z obszaru marketingu.

Przedsiębiorca oczekuje, iż dzięki specjalistycznej usłudze marketingowej pozyska nową grupę docelową klientów, co pozwoli utrzymać ruch na podobnym poziomie, co przed epidemią COVID-19. Przeprofilowanie znacząco zmodyfikuje model biznesowy i w długoterminowej perspektywie podniesie konkurencyjność firmy.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 37 342,80 PLN

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 80/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 28 842,00 PLN

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 00/100)

Termin realizacji:

24.08.2020 – 30.04.2021

 


 

Tytuł projektu:

Umowa nr: UDG-SPE.04.2023/045 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.04.2023/045

w ramach projektu grantowego "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych"

 

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 

 

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by ZBDiIT Z.Rudziński, ul. J.S. Bacha 7, 80-171, Gdańsk . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved